JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

Uczelnia 4.0 - nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas
Zadanie 4: Podniesienie jakości zarządzania Uczelnią - usprawnienia IT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Collegium Civitas Flagi EU