JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in
Sign in

Projekt „Uczelnia 4.0 - nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas",
nr umowy POWR.03.05.00-00-Z079/17,
Zadanie 4: Podniesienie jakości zarządzania Uczelnią - usprawnienia IT,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Collegium Civitas Flagi EU